Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglementen

REGLEMENT COMPETITIE H.S.V ''HET BAARSJE'' OLDEMARKT 2020

 • De competitie wordt gehouden t.b.v de leden van h.s.v het baarsje. Er wordt gevist om het clubkampioenschap.
 • Opgave voor deelname aan de competitie is bij de wedstrijdleiding H. Bakker email of tel.: 0561452182.
 • Er wordt gevist op gewicht. Alle gevangen vis wordt gewogen, mits ze de wettelijk vereiste minimum maat heeft. Met uitzondering van snoek / snoekbaars en aal die wordt niet gewogen of gemeten. deze soorten dient onmiddellijk teruggezet te worden.bij de weging volgt diskwalificatie als deze zich nog in het leefnet bevinden.
 • Er wordt gevist met èèn hengel, lengte en type vrij.
 • Vissen en voeren met rode maden of verse de vase of imitatie daarvan,is verboden. Het gebruik van alle, bij de wet verboden middelen en aassoorten,is niet toegestaan.
 • Optuigen en peilen vóór de wedstrijd is toegestaan, met onbeaasde haak!
 • Deelnemers dienen de aangeslagen vis zelf en zonder hulp van anderen binnen te halen. Het gebruik van een landingsnet is daarbij toegestaan.
 • De visplaatsen worden elke wedstrijd d.m.v loting aangewezen. Onderling ruilen is verboden!
 • Een deelnemer mag gedurende de competitie slechts tweemaal een kop plek vissen, door omstandigheden kan de wedstrijdleiding hier driemaal van maken.Een kop plek is het hoogste en het laagste nummer,dat in de loting wordt meegenomen.
 • Er wordt gevist vanaf 19:00 uur. De loting vangt aan uiterlijk een half uur voor de wedstrijd. Iedere deelnemer dient voor de loting aanwezig te zijn, als een deelnemer een wedstrijd niet aanwezig kan zijn wordt hij/zij geacht zich af te melden voor de desbetreffende wedstrijd, dus voor 18:25 uur voor de wedstrijd of eerder. Als men wel komt maar het lukt niet voor de loting aanwezig te zijn bel dan ook voor 18:25 uur.
 • Na het beginsignaal mag worden gevoerd en gevist, dus niet vóór dat signaal. Na het eindsignaal dient men onmiddellijk op te halen.De dan aangeslagen vis telt nog mee.
 • Voor de einduitslag tellen de elf hoogst bereikte resultaten.iedere deelnemer komt in de einduitslag voor. (Men moet elf wedstrijden gevist hebben om in aanmerking te komen voor de prijzen! NB: Zorg ervoor om op tijd aanwezig te zijn, zodat men om 19:00 uur tegelijk gaat voeren. 
 • De einduitslag wordt als volgt vastgesteld: per avond worden vangstpunten gegeven d.w.z een eerste plaats levert èèn punt op, een tweede plaats twee punten, enz. Vangt men op een avond geen enkele vis, dan krijgt men een aantal punten,gelijk aan het aantal deelnemers van die avond. Als men een avond niet aanwezig is, krijgt men een aantal punten,gelijk aan het aantal deelnemers der competitie. Degene met het laagst aantal punten over elf wedstrijden, wordt clubkampioen.
 • De vangsten worden na afloop van elke wedstrijd gewogen. U dient daarom een niet stalen leefnet van ruime afmetingen mee te nemen.
 • De Prijsuitreiking vindt plaats op een nog nader te bepalen horeca gelegenheid.
 • Overtreding van het reglement kan leiden tot diskwalificatie en/of uitsluiting van verdere deelname, zowel voor èèn avond, als voor de gehele competitie.
 • De wedstrijdleiding behoudt het recht, te beslissen in die gevallen, waar dit reglement niet in voorziet.
 • Bij onweer wordt de wedstrijd gestaakt (afgefloten), (dit ter beoordeling van de wedstrijd leiding) men dient onmiddellijk de hengel aan de kant te leggen en zelf bij de waterkant weg te gaan en in de auto te gaan zitten. Als de bui weg is wordt er weer gefloten en de wedstrijd wordt dan weer hervat, als er gevist is meer dan de helft van de tijd van deze avond wordt er wel gewogen en krijgt men een gewone punten telling. Als er op deze avond minder dan de helft van de tijd van deze avond is gevist wordt er deze avond niet gewogen en telt deze avond als geen vangst avond, en krijgt men punten gelijk aan aantal deelnemers van deze avond. Als men deze avond niet aanwezig was krijg je de punten gelijk aan aantal deelnemers van de competitie.
 • Deelnemers aan de competitie worden geacht,met dit reglement op de hoogte te zijn en dit ook na te leven!!!
 • Deelname is voor een ieders eigen rekening en risico. h.s.v "het baarsje" aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke vorm dan ook. Aanvulling punt 3: baars is verboden tot 25 mei. daarna telt baars wel weer mee, ook ondermaatse. Aanvulling punt 5: de worm is niet meer verboden.

De wedstrijdcommissie wenst u allen een heel goed hengeljaar toe.